IT-strategi

En skarp IT-strategi er med til at støtte op om virksomhedens målsætninger - og det er der rigtig god bundlinie i.

thinkability arbejder med IT som et strategisk tema, hvor vi hjælper dig med at afdække hvor og hvordan, IT kan understøtte din virksomhed.

For mange virksomheder kan det være svært at se sammenhængen mellem IT-investeringer og de forretningsmæssige mål, som virksomheden søger at opnå. Derfor ender IT ofte blot som en omkostning i stedet for en aktiv markedsdifferentiator.

Udnyt potentialet i dine IT-investeringer

thinkability kan hjælpe med, at beskrive og illustrere sammenhængen mellem IT-investeringer og forretningsmæssige mål i et forståeligt sprog. Vi kan hjælpe dig, både som forretningsleder og som IT-leder, med at facilitere IT-strategiarbejdet. I vores tilgang tager vi udgangspunkt i din situation og din virksomhed. 

Mange virksomheder i dag har indset, at IT er en integreret del af deres forretning og i mange tilfælde er IT-services et direkte fundament under forretningsstrategien. Alligevel oplever mange, at det er svært at se sammenhængen mellem IT investeringen og forretningen. 

Med en målrettet indsats, og en ramme for hvordan IT-strategien gribes an, kan thinkability hjælpe med at synliggøre denne sammenhæng. Indsatsen afdækker både nye potentialer for yderligere værdiskabelse med IT, men også de områder, hvor der er lille eller ingen sammenhæng til virksomhedens mål.


Vi kan bl.a. hjælpe dig med at:

  • Sikre sammenhængen mellem din IT-strategi og virksomhedens mål
  • Udvikle og følge op på virksomhedens IT-strategi
  • Udarbejde et visuelt overblik over jeres mål og de understøttende processer og IT-systemer
  • Afdække potentialer og gevinster i IT-understøttelsen af dine forretningsgange
  • Afstemme IT-projekter og -løsninger til strategien
  • Støtte dit lederteam med kompetent IT-rådgivning og sparring