Metode

Vi har et stærkt metodefundament, som bygger på principper fra Enterprise Architecture (EA) og indgående erfaring fra softwareindustrien. Men vi er stadig helt nede på jorden.

Strategi er et område fyldt med floskler og hurtige marketingtermer. Vi mener, at strategiarbejde bør bygge på et solidt fagligt fundament - men også samtidigt være pragmatisk og afstemt til situationen.

Hos thinkability vil du møde en jordnær og ærlig sparringspartner, der ovenpå det faglige begrebsapparat tilføjer en skræddersyet model, der passer til din virksomhed og dine udfordringer.

EA frameworks

En del af vores erfaring udspringer fra Enterprise Architecture (EA) frameworks som fx TOGAF®, Zachman EA og den danske OIO arkitekturguide.

EA-frameworks bygger på en lang række erfaringer og best practices på tværs af industrier. Ved at adoptere og bygge videre på disse erfaringer minimerer du risikoen for, at at bruge tid og energi på kendte udfordringer, og du øger dermed din mulighed for succes.

thinkability har med stor success kombineret og adopteret elementer af disse rammeværk i IT-projekter og -organisationer.

Gevinstrealisering

Dybest set handler strategi om, at realisere planlagte gevinster mest effektivt. Det gør sig også gældende for IT-strategier: Det er vigtigt at have et sæt klart kommunikerede mål, som alle IT-investeringer kan hægtes op på, og det er vigtigt at disse mål har en tydelig sammenhæng med virksomhedens samlede forretningsmæssige mål.

For at sikre denne tydelige sammenhæng - men også afdække potentialet for yderligere uopdagede gevinster - anvender vi ofte en gevinstrealiserings-model sammen med vores kunder. 

thinkability hjælper dig med at implementere gevinstrealisering i din virksomhed, så du får et effektivt planlægnings- og styringsredskab på tværs af din projektportefølje. Det er med til at sikre, at det er de rigtige IT-projekter, der implementeres, og at de også efterfølgende forankres i din organisation, så gevinsterne høstes.